سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی مهدیخانی – پژوهشگاه نیرو، مرکز شیمی و مواد، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
نسترن ریاحی نوری – پژوهشگاه نیرو، مرکز شیمی و مواد، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
مجید رضایی – پژوهشگاه نیرو، مرکز شیمی و مواد، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
احمد سایانی – برق منطقه ای هرمزگان، دفتر تحقیقات

چکیده:

در این مقاله به منظور دست یابی به زمان حدودی کارکرد مفید پوششهای سیلیکونیRTV بر روی مقر ههای تجهیزات یکی از پستهای منتخب برق منطق های هرمزگان یک نوع پوششRTV مورد مصرف بر روی مقر ههای پرسلانی انتخاب و تهیه گردید و در شرایط پیرسازی مصنوعی طولانی مدت قرارداده شد. در طول آزمون پیرسازی، نمونه برداری در بازه های زمانی مختلف بر روی نمونه ها انجام پذیرفته و آزمونهایمختلف موادی در بازه های زمانی مذکور بر روی نمونه ها انجام پذیرفت. نتیجه بررسی نمودار رسم شده برای نتایج آزمون اندازه گیری زاویه تماس و نسبتAl/Si در آزمونEDX با نمودار رسم شده برای دو نمونه پوشش داده شده در پست های برق منطق های هرمزگان حاکی از بدست آمدن حداکثر عمر مفید نهایی ۱۵ تا ۱۷ سال برای این پوشش در شرایط آب و هوایی هرمزگان می باشد