سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سمیرا رهروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب- دانشجوی دبیری ریاضی- دانشجویان ریاضی کا
مهسا پیشاهنگ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب- دانشجوی دبیری ریاضی- دانشجویان ریاضی کا
مریم دارابیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب- دانشجوی دبیری ریاضی- دانشجویان ریاضی کا

چکیده:

در حال حاضر دو سوال اساسی در مورد اعداد تام مطرح است که ریاضیدانان نمی توانند به آنها پاسخ دهند؛ اول اینکه معلوم نیست آیا عدد تام فردی وجود دارد یا نه. دوم اینکه مشخص نیست که آیا تعداد اعداد تام نامتناهی است یا نه. یک طریق پرداختن به سوال آخری این خواهد بود که نشان دهیم تعداد نامتناهی عدد اول مرسن وجود دارد. ولی هنوز درستی این روش به اثبات نرسیده است. در مورد پاسخ سوال اول در این مقاله سعی شده است که یک بازنگری در مورد نتیجه ۱۹۵۳ تاوچر (Touchard) انجام شود. تاوچر نشان داد که هر عدد تام فرد باید به فرم ۱۲m+1 یا ۳۶m+9 باشد ما برهان جدید تری برای این قضیه می آوریم. نیز نشان خواهیم داد که هیچ عدد تام فرد به فرم N=Pnqm وجود ندارد که p و q عدد اول و n و m طبیعی اند، یعنی عدد تام فرد باید عوامل اول متمایزش بیشتر از ۳ عامل باشد.