سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کریم عابدی – استاددانشگاه صنعتی سهند تبریز
ابوالفضل کوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شبکه های دولایه فضاکار به طور گسترده ای برای پوشش سقف ساختمان های صنعتی با دهانه های بزرگ بصورت طبقه مورد استفاده قرارمیگیرند بنابراین بررسی ناپایداری این نوع سازه ها تحت اثر بارهای ضربه ای ناشی از ماشین آلات قابل نصب درطبقه اول و یا درصورت نصب جرثقیل به سقف از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مقاله تاثیر شکل بارهای ضربه ای برپدیده پایداری و ناپایداری دینامیکی شبکه دولایه فضاکار ناشی از بارجرثقیل و یا بارگذاری ماشین آلات قابل نصب درطبقه اول با استفاده از مدلسازی عناصر محدود و تحلیل ناپایداری دینامیکی غیرخطی هندسی و مصالح مورد ارزیابی قرارگرفته است برای اعمال بارهای ضربه ای از توابع نیم سینوسی مثلثی و مستطیلی با زمان های تداوم مختلف و همچنین بارضربه ای پله ای استفاده شده است و نتایج حاصل با تحلیل استاتیکی بارهای استاتیکی مقایسه و ضرایب بزرگنمایی محاسبه شده است.