سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی عبا – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد محلات
مهناز خدامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادمحلات
ابراهیم خادمی – کارشناس سازمان زمین شناسی شیراز

چکیده:

محدوده اکتشافی کوه سفید در شمال استان فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب شهرستان اقلید قرار گرفته است . این محدوده از لحاظ زمین ساختاری ،بخشی از پهنه ساختاری سنندج – سیرجان و زاگرس مرتفع را شامل می شود . واحدهایسنگی رخنمون یافته دراین محدوده شامل واحدهای آذرین خروجی، سنگهای رسوبی آهکی بوده و سن آنها از ژوراسیک تا کواترنر میباشد . مطالعات ژئوشیمیایی به روش رسوبات آبراههای با مقیاس ۲:۱۰۰۰۰ در این محدوده با مساحتی بالغ بر۲۰۱ کیلومتر مربع جهت تعیین نواحی امید بخش و مستعد کانی سازی انجام شده است، در ابتدا شبکه نمونه برداری طراحی و برداشت ۰۰۵ نمونه از رسوبات آبراههای اقدام گردید. در پردازش های آماری و مرحله نرمال شدن ، براساس پارامترهایتعیین کننده، عناصرPb –Zn توزیع نزدیک به لاگ نرمال دارند، در نهایت محل ناهنجاریهای این دو عنصر تعیین و بصورت نقشه ترسیم شد . نقشههای مذکور نشان میدهند که اغلب این ناهنجاری ها منطبق بر واحدهای آهکی و رسوبات آبراهه ای در محدوده میباشند