سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف پرهوده – عضو هیئ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان غرب گروه تربیت بدنی
مهران قهرمانی – عضو هیئ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان غرب گروه تربیت بدنی
شیرین زردتشتیان – عضو هیئ علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

کیفیت و چگونگی وضعیت بدنی انسان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تغییرات و دگرگونی های ناشی از این مسئله سایر شرایط انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. تحقیق حاضر به بررسی ناهنجاری های کف پای صاف ،سر به جلو و شست کج دانش آموزان دختر پرداخته است. روش شناسی تحقیق: بدین منظور ۱۱۵ دانش آموز مقطع راهنمایی به عنوان نمونه تحقیق با دامنه سنی ۱۱ ۱۰ سال به صورت تصادفی وبا استفاده از صفحه شطرنجی و -آزمون نیویورک مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به عادات حرکتی و فعالیت ورزشی آنان از طریق پرسشنامه به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی واز طریق spss 16 بدست آمد. یافته های تحقیق: میزان شیوع کف پای صاف در نمونه های مورد تحقیق ۳۴/۳درصد مشاهده شد میزان شیوع سر به جلو در نمونه های موردتحقیق ۲۰/۴درصد مشاهده شد میزان شیوع شست کج در نمونه های مورد تحقیق ۳۲/۱درصد مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری: در ارزیابی وضعیت ناهنجاری ها فوق ، درصد میزان شیوع در دختران میزان بالایی بدست آمد که با توجه به مستعد بودن زمینه های ابتلای دختران به ناهنجاری های اسکلتی و نیز محدودیت اجتماعی مرتبط با فعالیت های حرکتی و ورزشی آنان، توجه جدی تر به برنامه های غربالگری ، تجویزحرکات اصلاحی و فراهم آوردن زمینه های فعالیت بدنی آنان، ضروری به نظر می رسد. و نیز توجه بیشتر خانواده ها، مدیران، مسولان، معلمان و مربیان ورزشی را می طلبد.