سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید کرامت هاشمی عنا – دانشجوی دکتری جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

اهمیتتاثیر اقلیم بر معماری،انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمینهایجاب می کند.بویژه در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهوداست و انجام تحقیقات گسترده در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.میزانمتفاوت وترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیایمناطق مختلف است، حوزه های اقلیمی متفاوتی در ایران پدید آورده که هریکویژگی های خاصی دارد. محیط زیست ، شهرها وحتی بناهای مربوط به این حوزههای اقلیمی، ویژگیهای خاصی متناسب با شرایط اقلیمی خود به دست آورده اند. در این پژوهش سعی شده که در آغاز طبقه بندی های سنتی و نوین اقلیم شناسی مورد بررسی قرار گیرد تا ایده های درستی برای شناخت پهنه های اقلیمی بدست آید. بعد از شناخت نواحی اقلیمی میزان انطباق معماری را با این نواحی در کشورمان مورد بررسی قرار دادیم. نتایج بدست آمده نشان داد که در اکثر مناطق معماری شهری و روستایی بدون توجه به نیاز اقلیمی طراحی شده و فقط زیبایی کالبدی مورد نظر بوده است.هدفاین پژوهش، تعیین حوزه های مختلف اقلیمی ایران در ارتباط با معماریوارائه اطلاعاتی است که برای دست یابی به طرحهای منطقی معماری وهماهنگ بااقلیم مورد نظر است.