سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
رضا مهین روستا – دکتری ژئوتکنیک

چکیده:

دراین مقاله تاثیر ناهمسانی ذاتی در مواد رسوبی که به دلیل ساختار ذرات فرایند رسوبگذاری و بارگذاریهای متعاقب دراین مواد به وجود می آید همچنین وجود درزه برمقاوتم برشی آن بررسی می شود مدل مورد استفاده مدل چند صفحه می باشد که رفتار تغییر شکل خاک را توسط پاسخ برروی چندین صفحه تماسی بیان می کند سطح تسلیم قانون جریان و سخت شوندگی برروی صفحه ها فرمول بندی شده و ناهمسانی مواد رسوبی با درنظر گرفتن خواص مقاومتی مختلف برروی صفحات فرضی مدل چند صفحه شبیه سازی می شود ناهمسانی در سنگ درزه دار می تواند با دخالت دادن شماری از صفحات با خواص مقاومتی درزه به حساب آورده شود. در این جا مدل چند صفحه به صورت مدل رفتاری به نرم افزار flac اضافه شده است و از آن جهت بررسی مقاومت مصالح استفاده شدهاست.