سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
ناهید اسمعیلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آلیاژهای مس- برلیم جز آلیاژهای پیرسخت شونده محسوب می شوند و در فرآیندهایی نظیر آلیاژسازی مکانیکی قابلیت دستیابی به ساختار نانو کریستالی با حد حلالیت بیشترعنصر آلیاژی وجود دارد. در این تحقیق آلیاژهای مس- برلیم به روشآلیاژسازی مکانیکی تولید شده است. بدین منظور مخلوط پودرهای خالص مس و برلیم با درصدهای وزنی ۱و ۳ درصد برلیم در زمانهای ۴و ۱۲ و ۴۸ و ۹۶ ساعت آسیاب شدند. پودرهای حاصل با آنالیز پراش پرتو ایکس بررسی شدند. پارامتر شبکه بهروش تابع برون یاب و اندازه کریستال با معادله ویلیامسون- هال محاسبه شدند. نتایج حاصل نشان میدهد که پارامتر شبکه با زمان آسیاکاری افزایش یافته که حاکی از حلالیت بیشتر برلیم در زمینه مس می باشد. اندازه کریستالهای مس با زمان آسیاکاری کاهش یافته و ساختار نانومتری ایجاد شده است. مقدار عنصر اضافه شده به پودرهای اولیه تاثیر چندانی بر روند کاهش اندازه کریستال ندارد. نتایج بررسی های میکروسکوپ الکترونی روبشی بیانگر افزایش اندازه متوسط ذرات پودر در مراحل اولیه وکاهش اندازه ذرات در مراحل طولانی تر آسیاکاری می باشد