سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آمنه امیرافشار – دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده فنی و مهندسی. بخش مه
امیر عبداله زاد – استاددانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا شاهوردی – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرایند همزن اصطکاکی، روشی حالت جامد، برای ساخت کامپوزیت سطحی و بهبود شرایط سطح فلزات است. این روش برپایه اصول جوشکاری همزن اصطکاکی استوار است، همچنین مشکلات و محدودیتهای ناشی از روشهای ذوبی را ندارد .تحقیق حاضر، خواص سطحی کامپوزیت زمینه فولاد ۱۱ St تقویت شده با ذرات نانو ساختار پایه آهنی با ترکیب شیمیایی Fe11Cr11Mo7Nb6C1B16Y1 و اندازه ذره μm 05 را مورد بررسی قرار میدهد . جهت ساخت کامپوزیت، از ابزاری مخروطی شکل ازجنس پایه کاربید تنگستن، سرعت چرخشی rpm 055 و سرعت حرکتی mm/min 155 استفاده شد. اثر ذرات فاز ثانوی و پارامترهای فرایند بر ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش نمونه کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان از افزایش سختی ناشی از وجود ذرات فاز ثانویه و افزایش مساحت مرزدانه دارد. بررسی رفتار سایشی کامپوزیت نشان میدهد، مقاومت به سایش زمینه فولادی، با ایجاد کامپوزیت سطحی بوسیله فرایند همزن اصطکاکی، به میزان قابلتوجهی افزایش یافته است. همچنین، بررسی سطوح سایش نشان داد که مکانیزمهای چسبان، خراشان و تورقی که مکانیزم غالب سایش در زمینه تقویت نشده بود با ایجاد کامپوزیت سطحی بر روی فولاد، تبدیل به مکانیزم خراشان ملایم شد