سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیما میرزایی – کارشناس ارشد، گروه پژوهشی متالورژی ، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دا
علی جزایری قره باغ – دانشیار، گروه پژوهشی متالورژی ، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاه

چکیده:

نوارهای آمورف Fe73.5Si13.5B9Cu1Nb3 با نام تجاری FINEMET با ضخامت ۲۵ میکرومتر به روش مذاب ریسی با دیسک مبرد بطور مستقیم از مذاب تولید شدند . بررسی های کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC) نوار آمورف نشان داد که دمای ۵۶۰ درجه سانتگراد دمای مناسبی جهت استحاله ساختار آمورف به نانوکامپوزیتی متشکل از فاز نانوکریستالین α-Fe(Si) و فاز آمورف و لذا جهت دستیابی به خواص نرم مغناطیسی مطلوب در آلیاژ FINEMET می باشد. اندازه گیری خواص نرم مغناطیسی نمونه آنیل شده به روش پسماندنگاری حصول خواص مغناطیسی قابل مقایسه با مشابه خارجی این نوارها، از جمله نیروی پسماندزدای برابر با ۲/۶A/m ، القاء اشباع ۱۲۰۰mT و نفوذپذیری مغناطیسی بیش ۱۰ به توان ۵ را تایید کرد . همچنین دستیابی به دانه های نانوکریستالین با میانگین اندازه ۱۳nm در نمونه آنیل شده تحت شرایط بهینه از نتایج جالب توجه این پژوهش به شمار می روند.