سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین شکروش – دانشجوی دکتری مهندسیمواد
دنیز مطمئن – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد
سارا بهرام پور – دانشجوی کارشناسی مهندسیمواد

چکیده:

تقویت سیمان با مواد نانو موجب بهبود قابل ملاحظه ای استحکام خمشی ماتریس سیمانی دربتن می شود تقویت سیمان درمقیاس ماکرو و میکرو توسط ماکرو فایبرها و میکروفایبرها صورت میگیرد برخی از الیاف به کاررفته درماتریس های سیمانی با کنترل ترک خوردگی توسط پل زدن و انتقال بار درعرض ترک ها و خلل و فرج می شود بطور معمول میکروفایبرها موجب تاخیر درگسترش و انتشار ترکهایی مویی می شود این الیاف جوانه زنی و شروع گسترش ترک های مویی را نمی توانند متوقف کنند اما بررسی ها نشان میدهند که نانوالیاف تشکیل و جوانه زنی نانوترک ها را به تاخیر می اندازند دراین تحقیق مروری براثرات ساختارهای متخلخل آلومینوسیلیکات ها و نانوالیاف کربنی براستحکام ماتریس سیمانی صورت گرفت همچنین امکان سنجی خودترمیم شوندگی بتن ها با افزوده های نانوالیاف کربن و زئولیت در ماتریس سیمانی بررسی گردید.