سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جراحی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس، ایران.
محمدرضا بنی اسدی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس، ایران.
سعیده سنماری – دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ، ایران

چکیده:

نانوفسیل های آهکی به دلیل سن آوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع ابزاری مناسب جهت تقسیمات زیست چینه ای در حد زیر آشکوب خصوصا در اواخر کرتاسه و سنوزوئیک محسوب میشوند. بدلیل فقدان مطالعات فسیل شناسی در رسوبات کرتاسه فوقانی منطقه چوپانان، برشی در شمال شرق ایران مرکزی مورد مطالعه قرار گرفت. سنگ شناسی سازند در این برش مارن و آهک مارنی است. در طی این بررسی مجموعاً تعداد ١٣ جنس و ٢٢ گونه ی نانوفسیلی و تعداد ۵ بایوزون شناسایی گردید آه با زون های ۲۲ CC تا ۲۶ CC NC از زون بندی سیسینگ ( ١٩٧٧ ) و نیز زونهای ۲۳NC ، NC22 ، NC21 ، NC20 از زون بندی روت ( ١٩٧٨ ) همخوانی دارد. بر طبق این بررسی برای این برش از رسوبات کرتاسه فوقانی سنی معادل کامپانین پسین تا ماستریشتین پسین پیشنهاد گردید.