سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مقدسه علی خان زاده بائی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده شیمی گروه شیمی فیزیک
بهشته سهرابی –
مارال رفیع پور –

چکیده:

درسالهای اخیر با گسترش بیش از حد صنایع صابون و شوینده ها درجهان علیرغم دارا بودن جنبه های مثبت فراوان آلودگیهای نوینی را به محیط زیست وارد کرد شوینده ها دارای موادفعال سطحی شیمیایی هستند این مواد خاصیت لکه بری دارند اما با توجه به اینکه تجزیه نمی شوند مشکلاتی را درمحیط زیست ایجاد می کنند باتوجه به آلودگیهای که مواد فعال سطحی شیمیایی درمحیط زیست ایجاد می کنند ما سعی کردیم موادفعال سطحی طبیعی را استخراج و نانوساختارهای حاصل از این مواد میسل را مورد بررسی قرار دهیم برا ی اینکار ما گلیکوزیدهای تریترپنوئیدی موجوددر گیاه گوجه فرنگی را به عنوان ماده فعال سطحی طبیعی مرود مطالعه قرار دادیم دراین مقاله ما خاصیت فعال سطحی این مواد را بادستگاه هدایت سنجی تنسیومتر و اثر دما را نیز دراین دو تکنیک مورد بررسی قرار دادیم تا نشان دهیم که این مواد خاصیت فعال سطحی قابل توجهی دارند و می توان درصنعت ازآن ها به عنوان موادفعال سطحی طبیعی استفاده کرد.