سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد چناری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مرتضی شهیدزاده – استادیار دانشگاه آزاد دزفول
ارژنگ جوادی – دانشیار پژوهشی
بهروز گلستانی فر – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

باتوجه به اینکه بوجاری گندم از ناخالصی ها پس از برداشت برای تهیه گندم انبارداری فرآوری و مصرف آن از ضروریات است برای انتخاب نوع ماشینبوجار که بیشترین ناخالصی ها را از نمونه های ارقام گندم پاک می کند و دارای بازدهی بیشتر می باشد سه نوع ماشین بوجاری مختلف مورد ازمایش قرارگرفت تا عملکرد آ«ها برروی ارقام گندم شمال خوزستان مورد مطالعه قرارگیرد فرایند بوجاری کردن درقالب ازمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با چهار فاکتور نوع ماشین سه نوع میزان تغذیه دردو سطح ۷۰و۹۵درصد ظرفیت اسمی ماشین میزان باد درسه سطح شرایط کاری تنظیم شده کمتر و بیشتر از آن و سه رقم بذرگندم چمران ویریناک و بهرنگ انجام گرفت اثر این عوامل بربازده کل بوجاری بررسی گردید برای انتخاب الک مناسب الک مبنا تعریف و برهمین اساس اندازه الک مانسب برای الک بالایی و پایینی با توجه به رقم گندم انتخاب و برروی هرماشین نصب گردید تحلیل نتایجآماری داده ها نشان داد هرچهارفاکتور دارای اثرمعنیداری بربازده کل بوجاری می باشند.