سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم نصرتی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی،گرایش رسوب شناسی وسنگ شناسی رسو
مجتبی مهدی نیا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
نادر کهنسال قدیموند – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

سازند دالان از مهم ترین سنگ های مخزنی میادین گازی در زاگرس وخلیج فارس محسوب می شوند. مهم ترین هدف مورد مطالعه در این تحقیق شامل شناخت مشخصات دقیق میکروفاسیس و تفسیر محیط رسوبی سازند دالان در ناحیه فارس در ۵ چاه از چاه های میادین هما،آغار،شانول و وراوی می باشد. در این مطالعه از تعداد ۲۲۱ مقاطع نازک تهیه شده از مغزه های حفاری ۵ چاه استفاده شده است. با استفاده از این مطالعات، آنالیز میکروفسیس ها و رخساره ها ، ۱۳ میکرو فاسیس در سازند دالان شناسایی شد. بر اساس مطالعه رخساره های میکروسکوپی توالی دالان، پنج کمربند رخساره ای بالای جزرومدی تا سبخایی ، پهنه جزرومدی ، لاگون ، کمربند رخساره ای سدی تپه های زیرآبی(شول)ااولیتی و کمربند رخساره ای دریای باز شناسایی شده است، که در مجموع مبین پلاتفرم کربناته کم عمق از نوع رمپ هستند .