سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرجس زمان – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی
مجتبی مهدی نیا – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی
مهدی صفدری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
شمیم پاینده – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

هدف ازاین مطالعه بررسی مشخصات پتروگرافیکی و تفسیر محیط رسوبگذاری سازند روته پرمین بالایی با استفاده از مطالعات صحرایی و روش آزمایشگاهی در البرز مرکزی محدوده باختری دماوند می باشد طی این تحقیق با استفاده از ۱۰۴ مقطع نازک تهیه شده از جمع آوری نمونه های صحرایی مطالعه و ۱۰ میکروفاسیس شناسایی گردید که با توجه به مطالعه مقاطع نازک و توصیف میکروفاسیس ها و نی زبا در نظر گرفتن اختصاصات محیطی و مدل رسوبی سازند روته منجر به تشخیص ۳ گروه رخساره ای پهنه جزرومدی لاگون و مجموعه پشته های ماسه ای کربناته شده است که دریک پلاتفرم کربناته کم عمق از نوع رمپ هموکلینال رسوبگذاری نموده است.