سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
افشین پارسایی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
علی هجر – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت ، مدرس دانشگاه و موسسه علمی و تحقیقاتی چ
صادق نیکنام – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

سازند کنگان به سن تریاس پیشین Scythian)با مرزهای ناپیوسته و هم شیب در زیر سازند دشتک وروی سازند دالان جای گرفته است. در میدان دالان، سازند کنگان از رخسارههای گوناگون ساخته شده است که بیشتر در شرایط آرام محیطی پدید آمدهان . د رخسارهها بر پایه محیط پیدایش در سه دسته رخسارهای وابسته به زیر- محیطهای رسوبی پهنههای جزرومدی/ ساحلی، تالاب و سد جای میگیرند . این رخسارهها در یک پلاتفرم از نوع رمپ هم شیب، همسان با بخش جنوبی، خلیج فارس، نهشته شدهاند. فرایندهای دیاژنزی مطالعه شده در مخزن شامل سیمانیشدن، انیدریتیشدن، تبلور مجدد، میکریتیشدن، انحلال، فشردگی، دولومیتیشدن و ایجاد تخلخل میباشد که میتوانند اثرات منفی و یا مثبتی بر خواص مخزنی داشته باشند