سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن علیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمدحسین آدابی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
عباس صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
فریدون صالحی – شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

چکیده:

سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر در جنوب شهرستان ایلام با ضخامت ۱۷۲ متر از سنگهای آهکی با میان لایه-های آهک مارنی و شیلی تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند شیلی سورگاه به صورت همشیب و مرز فوقانی آن با سازند شیلی گورپی نیز به صورت همشیب میباشد. پس از نمونهبرداری از سازند ایلام تعداد ۸۳ مقطع نازک تهیه گردید که با مطالعه و تعیین خصوصیات بافتی و فسیلشناسی نمونهها، پنج میکروفاسیس کربناته شناسایی شد که همگی به یک کمربند رخسارهای دریای باز (Open marine)تعلق دارد. محتوی فسیلی این میکروفاسیسها، فرامینیفرهای پلانکتونیک هستند که در زمین همیکریتی قرار دارند و در قسمت عمیق حوضه نهشته شده اند.