سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رحیم مهاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زمین شناسی، تبریز، ایران
فاضل خالقی بارنجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زمین شناسی، تبریز، ایران
آرمین امیدپور – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

سازند داریان با سن آپسین، یکی از سه سازند مخزن خامی بالائی میباشد. این سازند در میدان اهواز دارای ضخامتی برابر با ۴۹ متر، تناوبی از دولومیت و سنگ آهک را دارا است که در بعضی قسمت ها سنگ آهکها حالت رسی پیدا کرده اند. در میدان مارون نیز این سازند دارای ضخامتی برابر با ۳۷ متر بوده و دارای لیتولوژی سنگآهک است که همانند میدان اهواز در قسمت هایی رسی می باشد. با بررسی و مطالعه ۱۵۰ مقطع نازک حاصل از خرده های حفاری، برای سازند داریان ۷ میکروفاسیس شناسایی گردید. این میکروفاسیس ها معرف سه زیر محیط شامل زیر محیط رمپ خارجی ،(Outer ramp) زیر محیط رمپ میانی ،(Mid- ramp) وزیرمحیط رمپ داخلی (Inner ramp) می باشد. به این ترتیب براساس شواهد موجود در مقاطع نازک و مطالعه و بررسی رخساره ها، محیط رسوبی این سازند رمپ کربناته نسبتا کم عمق از نوع هم شیب شناسایی شده است.از جمله عوارض دیاژنتیک مهم سازند داریان، دولومیتی شدن، پیریتی شدن، سیلیسی شدن، نئومورفیسم افزایشی، تراکم، تخلخل، انحلال و شکستگی و سیمانی شدن می باشد که در متن به تفسیر به بررسی آنها خواهیم پرداخت.