سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رمضان ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری
ساسان یزدانی – دانشیار مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
میر نریمان یوزباشی – دانشجوی دکتری مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

فولادهای بینیتی نانو ساختار طی دهه اخیر با کمک تئوری استحاله فازی توسعه یافته اند. این فولادها ضمن هزینه تولید بسیار پایین در مقایسه با فولادهای ماریجینگ از ترکیب بسیار مناسبی از استحکام و چقرمگی بالا برخوردار هستند. در تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش ساختار میکروسکوپی روی چقرمگی شکست ، فولاد با ترکیب شیمیایی مشخص در کوره القایی تحت اتمسفر گاز ارگون ذو بریخته گری شد. جهت به دست آوردن یک فولاد تمیز ، شمش ریختگی تحت عملیات ESR قرار گرفته و در نهایت برای کاهش ضخامت و همچنین تبدیل ساختار ریختگی به یک ساختار کار شده عملیات نورد اعمال گردید. جهت حصول ساختار بینیتی ، عملیات آستنیته در دمای ۹۵۰°C و استحاله ایزوترمال در دماهای ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ درجه سانتیگراد و به ترتیب در زمان های ۷۲ و ۱۶ و ۶ ساعت صورت گرفت. زمان بهینه عملیات استمپرینگ با استفاده از آزمون پراش اشعه اکس به دست امد. نتایج آزمون ضربه نشان می دهد که با افزایش دمای استمپرینگ ، انرژی جذب شده نمونه های استمپر شده افزیش می یابد. ، در حالیکه سختی کاهش می یابد. همچنین شکست نگاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان می دهد که با افزایش دمای استمپرینگ سطح شکست کلیواژ کاهش می یابد.