سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین باغبان بصیر – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگ
علیرضا ضرغامی – دانش آموخته کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهید چمر
محمدحسین خانجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفها

چکیده:

رودخانه مارون یکی از رودخانه های استان خوزستان می باشد که دارای چندین شاخه اصلی است متوسط آبدهی سالانه آن ۶۳ مترمکعب می باشد و یکی از ذخیره گاههای اکولوژیکی مهم در منطقه محسوب می گردد . ارزیابی کیفیت آب برای مصرف بسیار ضروری است که یکی از راههای ارزیابی کیفیت آب از طریق آزمایشهای میکروب شناختی است این مطالعه در طول ماههای خرداد وتیر سال ۱۳۸۷ در رودخانه مارون انجام گرفت . به منظور ارزیابی کیفیت آب رودخانه مارون با استفاده از آزمایشهای میکروب شناختی (اندازه گیری میزان کلی فرم مدفوعی آب رودخانه) تعداد ۸ ایستگاه با استفاده از روش سیستماتیک انتخاب گردید. نمونه برداری آب با استفاده از بطری های خاص صورت گرفت ( ظروف ش یشه ای ۵۰۰ میلی لیتری استریل شده ). با استفاده از روشMPN میزان کلی فرم مدفوعی اندازه گیری شد . یافته ها نشان داد که ماکزیمم کلی فرم مدفوعی در رودخانه مارون ۱۱۰۰ ( کلی فرم در ۱۰۰ میلی لیتر ) و مینیمم آن در حدود ۲۷ (کل ی فرم در ۱۰۰ میل ی لیتر )می باشد و همچنین مشخص شد در زمانی که کلی فرم مدفوعی زیاد می شود میزان اکسیژن اشباعی کاهش و میزان pH آب بالامی رود. هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت آب رودخانه مارون با استفاده از روشهای میکروب شناختی است