سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین سلیمانی رامبد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سب

چکیده:

با توجه به تقاضای روز افزون برای غذاهای سلامت بخش که غذاهای عملگرا نامیده می شوند و حاوی میکروارگانیسم های پروبیوتیک هستند، اهمیت تولید این محصولات دوچندان شده است که فرآورده های شیر می توانند حامل خوبی برای پروبیوتیک ها باشند. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که زمانیکه به مقدار کافی مصرف شوند اثرات مثبتی بر سلامتی انسان خواهند داشت. این اثرات بیشتر روی دستگاه گوارشی بوده و نیز شامل اثرات رقابتی و ایمنی می باشد. ولی قابلیت زیستی پروبیوتیک ها در فرآورده های شیری تخمیری محدود بوده که روشهای مختلفی برایافزایش ماندگاری آنها از جمله میکروانکپسولاسیون وجود دارد. هدف از این مطالعه میکروانکپسوله کردن باکتری های پروبیوتیک برای افزایش ماندگاری آنها طی فرآوری و دستیابی به اهداف سلامت بخشی می باشد.