سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

قاسم جوان – کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

ازمیان ابزارهایی که فرهنگ و تمدن های دیگر را به چالشهای جدی کشانده ماهواره است که با هدف اشاعه فرهنگ خودی استیلای سیاسی و دربسیاری از مواقع تهاجم فرهنگی به دیگر کشورها ازسوی دارندگان این ابزار درعرصه رسانه ها جایی برای خود بازکرده است ماهواره از جمله پدیده هایی است که وقتی پا درصحنه اجتماعی و سیاسی کشورمان گذاشت عده ای را به طرفداران و مخالفان افراطی خود تبدیل کرد دراین پژوهش سعی شده است علاوه بربررسی میزان گرایش به استفاده از این ابزار درجامعه آماری موردنظر مهمترین دلایل گرایش آنها به استفاده از ماهواره را ازنگاه تئوری های موجود مورد کنکاش قرار دهیم