سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

انوشیروان محسنی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ساری
محمدعلی ززولی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ساری
ذبیح اله یوسفی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ساری
غلامرضا کامرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط

چکیده:

در نوار ساحلی شمالی کشور ما فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی و حتی در برخی موارد مواد زائد جامع شهری و شیرابه ناشی از آن بدون هیچ کنترل، ضوابط و معیاری وارد دریای مازندران شده و آبهای سطحی و منطقه شناگاه را بطور قابل توجهی آلوده می کند. لذا استفاده از این شناگاه طبیعی بدلیل دارا بودن آلاینده های مختلف از جمله آلودگی میکروبی سلامت استفاده کنندگان را به مخاطره می اندازد. هدف از این تحقیق بررسی میزان آلودگی میکروبی سواحل شنا و مقایسه آن با استاندارد جهانی است. روش تحقیق: در این مطالعه موردی ساحل دریای شهرستان نور که به عنوان شناگاه استفاده می شود، شناسایی و سپس آب این نقاط از نظر آلودگی میکروبی بوسیله شاخص میکروبی کلیفم کل و مدفوعی به همراه PH و دما در فصل غیر شنا در سال ۱۳۸۲ بررسی شد. در هر ایستگاه در طی یک فصل ۵ نمونه برداشت شد و جمعاً ۱۵ مرتبه عمل نمونه برداری صورت گرفت. عمل نمونه برداری و آنالیز نمونه ها طبق روش استاندارد انجام گرفت. نتایج و استنتاج: نتایج حاصل نشان داد که میانگین کلیفرم کل در ایستگاههای (۱) و (۲) و (۳) به ترتیب ۱۶۹، ۲۰۷ و MPN 336 در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه و کلیفرم مدفوعی به ترتیب ۱۳۴، ۱۳۴ و MPN 148 در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه می باشد که در مقایسه با استاندارد ها، آلودگی میکروبی سواحل شنای نور از حد استاندارد فراتر بوده و به عنوان یک خطر میکروبی برای شناگران محسوب می شود.