سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شبنم ملکوت طبری – کارشناس ارشد زیست گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مه لقا قربانلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان گروه زیست شناسی
شیلا صفائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
سعیدعلی موسی زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

در این تحقیق دو قارچ دارویی گانودرما لوسیدوم (Ganoderma lucidum) و گانودرما آپلاناتوم (Ganoderma applanatum ) از جنگل شصت کلا واقع در گرگان جمع آوری گشته و جهت بررسی میزان قند محلول و ترکیبات معدنی ( منیزیم، پتاسیم و فسفر) به آزمایشگاه منتقل شدند. سنجش میزان کربوهیدرات طبق روش Kochert (1978) انجام گرفت و میزان ترکیبات معدنی به ترتیب برای پتاسیم، فسفر و منیزیم روش فلیم فوتومتری، کالریمتری و جذب اتمی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان کربوهیدرات در گانودرما لوسیدوم ( ۲/۵۶ ± ۱۲/۸۵ میلی گرم گلوکز مونوهیدرات معادل اکی والان گرم وزن خشک) بالاتر از گانودرما آپلاناتوم (۲/۷۲ ± ۶/۳۹) بود. نتایج ما در ارتباط با ترکیبات معدنی مورد نظر نشان داد که هر سه ترکیب در گانودرما آپلاناتوم بالاتر از گانودرما لوسیدوم بود. پتاسیم در گانودرما لوسیدوم (۰/۸۵%)، فسفر (۱۸%) و منیزیوم (۰/۰۷۵%) و همین عناصر برای گانودرما آپلاناتوم به ترتیب ۰/۹%، ۰/۳۴% و ۰/۱۷۷% بود.