سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا ارغوان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
دانیال کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

امروزه بسیاری از صنایع روز دنیا به سمت فناوریهای دوستدار محیط زیست گرایش پیدا کرده است. صنعت خودروسازی نیز از این امر مستثنی نبوده و در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری در این زمینه داشته است. گرایش به سمت این فناوری به سوی جایگزینی سوختی پاکتر از سوختهای بنزینی و گازوییلی متمرکز شده است، طوریکه موفقیتهایی در ایجاد و توسعه سوختی پاکتر و موثرتر در خودروها مشاهده میشود. امروزه خودروهای با سوخت گاز طبیعی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش اتکا به بنزین و گازوییل در نظر گرفته شدهاند که نقش موثری در کاهش آلایندگی ایفا میکنند. سهم خودروهای با سوخت بنزین و گازوییل در آلایندگی نزدیک به ۷۰ درصد است که عواقب زیست محیطی بسیار زیادی همچون مشکلات تنفسی را به جا گذاشته است. این مقاله به ارزیابی کاهش آلایندگی خودروها در سیستم سوخت رسانی با گاز طبیعی فشرده (CNG) نسبت به خودروهای دیزلی پرداخته و کاهش آلایندگی خودروهای گازسوز (CNG) را مورد بررسی قرار میدهد. مشخصات فنی هر دو خودرو یکسان در نظر گرفته شده است. خودروی گازسوز و دیزلی مورد بحث در سیکل US06 شبیه سازی شده و میزان آلایندگی هردو خودرو بررسی شده و در جدولی با هم مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که خودروی گازسوز (CNG) نسبت به دیزلی ۷% کاهش HC و ۳۳% کاهش CO و ۱۴% کاهش NOX را دارا می باشد.