سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا ساعی فر – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رحیمه علیزاده – کارشناس بهداشت محیط شرکت آب و فاضلاب ارومیه
مهین تندرست – کارشناس بهداشت محیط شرکت آب و فاضلاب ارومیه
شبنم فقی سلوک – کارشناس بهداشت محیط فرودگاه ارومیه

چکیده:

رایج ترین نوع بازیافت مواد در بسیاری از کشورهای جهان بازیافت کاغذ است. به دلیل اقتصادی و زیست محیطی استفاده از کاغذ های باطله به عنوان ماده ی خام صنعت کاغذ چشم انداز روشنی دارد. واحدهای آموزشی یکی از مهمترین منابع تولید کننده کاغذ باطله در کشورمان می باشند. از آنجائیکه بخش عمده کاغذ داخل زباله های شهری بازیافت نمی گردد، سهم قابل توجهی از ثروت ملی از بین می رود . جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مدارس شهر ارومیه د رمقاطع مختلف تحصیلی می باشد . انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام گرفته و تعداد ۴۶ مدرسه دخترانه و پسرانه د رمقاطع مختلف به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. جهت بررسی کمی هر یک از نمونه های زباله جمع آوری شده از مدارس منتخب ، بلافاصله مزن نمونه اندازه گیری و از اجزای آن کاغذ قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت به روش دستی تفکیک و تعیین مقدار شده است . بررسی کمی و آنالیز زباله های مدارس نشان می دهد که میانگین وزن زباله تولیدی به ازا هر دانش آموز در روز ۱۶/۵ گرم با انحراف معیار ۷/۹ گرم می باشد. ۲۱/۲% وزنی این زباله را کاغذ تشکیل می دهد که ۱۵/۸% قابل بازیافت و ۵/۴% غیر قابل بازیافت می باشد . با توجه به ۱۱۶۹۲۸ نفر تعداد کل دانش آموزان د رمقاطع مختلف تحصیلی در شهر ارومیه ، در طول یک سال تحصیلی حدود ۹۵/۷ تن کاغذ از زباله های تولیدی قابل جداسازی بوده که حدود ۷۲ تن آن قابل بازیافت می باشد . بازیافت کاغذ با چنین مقداری از نکته نظر اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت می باشد.