سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احسان اسدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
سیدکوهیار خاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

چکیده:

امروزه با افزایش آگاهی مصرف کنندگان از مضرات و مشکلات استفاده بی رویه از سم ها و کودهای شیمیایی تمایل آن ها برای مصرف محصولات کشاورزی سالم دربیشتر کشورها افزایش یافته است برای تولید محصولات سالم توسط کشاورزان بایستی جنبه های فنی و اقتصادی آن درنظر گرفته شود دشت اردبیل یکی از قطبهای مهم تولید سیب زمینی درکشور به شمار می اید دردشت اردبیل به صورت آزمایشی ۲۹ واحد کشاورزی به تولید سیب زمینی سالم می پردازند هدف ازاین بررسی مقایسه کارایی تولید سیب زمینی سالم با تولید سیب زمینی معمولی در دشت اردبیل می باشد اطلاعات این تحقیق مربوط به سال زراعی ۸۹-۸۸ بودکه از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. روش مورد استفاده دراین تحقیق روش تحلیل پوششی داده ها می باشد نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین کارایی های فنی مدیریتی مقیاس تخصیصی و اقتصادی برای کشاورزان کشت سالم به ترتیب برابر۳ / ۸۱ ، ۷ / ۹۴ ، ۷ / ۸۵ ، ۷۴ و ۶ /۷۰ و برای کشاورزان معمولی به ترتیب برابر ۸ / ۸۷ ، ۸ / ۹۴ ، ۴ / ۹۲ ، ۲ / ۴۸ و ۳ /۴۶ می باشد