سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران خالصی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست منابع آب
مرجان واحدی –
محمد منشوری –

چکیده:

ازمهمترین اهداف تصفیه فاضلابها می توان به کنترل آلودگی محیط زیست اشاره کرد.استفاده مجدد از پساب و جلوگیری از شیوع بیماریها ی عفونی و مزمن از مهمترین اهداف تصفیه به شمار میرود. فاضلاب بیمارستانها یکی از فاضلابهای بسیار آلوده و خطرناک می باشد که درصورت عدم تصفیه و دفع مناسب باعث مخاطرات بهداشتی می گردد. لذا هدف از این مطالعه بررسی وضعیت و کارایی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان امام سجاد ناجا و ارائه راهکارها و پیشنهادات برای بهبود وضعیت تصفیه خانه می باشد. این مطالعه در بهار ۱۳۹۰ برروی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام سجاد ناجا انجام گرفت. ابتدا فاضلاب تولیدی بیمارستان با توجه به بخشهای موجود بررسی شد سپس برای تعیین کیفیت پساب خروجی و تائید عملکرد تصفیه خانه عمل نمونه برداری فاضلاب ورودی و پساب خروجی تصفیه خانه به صورت لحظه ای انجام شد. ۴ مرتبه عمل نمونه برداری انجام گرفت نمونه ها از نظر NO3,NO2,NH3,TDS ,MLSS,SVI,COD,BOD,pH,DO به روش استاندارد آنالیز شدند. نتایج آنالیز ها نیز ارائه گردد