سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامحسین نورمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
فاطمه سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
علی فضلوی – استادیار گروه معدن،دانشکده فنی ومهندسی،دانشگاه بین المللی امام خم
غلامرضا کریمی – استادیار گروه معدن،دانشکده فنی ومهندسی،دانشگاه بین المللی امام خم

چکیده:

ژرمانیوم از عناصر کمیاب، با ارزش و اسراتژیک که در زغالسنگ به صورت ترکیبات معدنی تمرکز یافته است. شبه فلزی که به عنوان نیمه رسانا در صنایع الکترونیک و اپتیک کاربرد بسیار داشته و جایگزین مشابه برای آن نیست. زغالسنگ از منابع این عنصربا ارزش به شمار می رود و در کشورهای تولیدکننده عمده بخصوص روسیه از خاکستر زغالسنگ جهت استحصال ژرمانیوم استفاده می شود. تعیین میزان ژرمانیوم اولین گام در جهت استخراج و تولید این شبه فلز به حساب می آید، حال در این مقاله یا استفاده از دستگاه اسپکترومتری نشری پلاسمای جفت شده القایی(ICP-OESمیزان ژرمانیوم در زغالسنگ سنگرود و خاکستر آن، از ذخایر مهم سازند شمشک )البرز-خراسان( و مهمترین معدن البرز غربی، تخمین زده شده و در نهایت امکان استخراج ژرمانیوم با توجه به داده های موجود مورد بررسی قرار گرفته است