سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید شهیدی زندی – کارشناس ارشد منابع طبیعی مرتعداری

چکیده:

افزایش شهر نشینی و تمرکز جمعیت و به دنبال آن افزایش حمل و نقل درشهرها آثار ناگوار زیادی برشرایط زیستی محیط شهری دارد بخشی از آلودگی که از طرف حمل و نقل و راه ها به محیط وارد می شود مربوط به آلاینده های فلزات سنگین همچون سرب و کادمیم است که وجودشان درمواد غذایی و محیط به عنوان عوامل مخاطره انگیز مورد توجه زیاد پژوهشگران قرارگرفته است تعیین میزان تجمع عنصر کادمیم درگیاه تاج ریزی (solanum nigrrum درمحیط کشت هیدروپونیک جهت بررسی میزان جذب عنصر کادمیم توسط گیاه تاج ریزی جهت کنترل روند توزیع آلایندگی عنصر کادمیم در پسماندهای خاک اطراف کارخانه ها و جاهای آلوده دیگر می باشد برروی گیاه تاج ریزی تولیدی در سه منطقه جغرافیایی شما ل جنوب شرق در استان کرمان انجام شده است از هر منطقه ۱۰۰ گرمی از بذر تهیه و در کل از ۱۰ ایستگاه ۵۴ نمونه انتخاب و درآزمایش با آرایش فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت دراین تحقیق از کشت هیدروپونیک استفاده شده است. می توان گفت با توجه به میزان جذب بالای عنصر کادمیم توسط گیاه تاج ریزی به عنوان یک گیاه پیش تجمع کننده جهت پاکسازی مناطق آلوده استفاده کرد.