سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالقاسم اسدی – لیسانس مهندسی عمران، عمران، معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریا
محمدالیاس مسلم پور – دکترای پترولوژی-ژئوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، مربی
صدیق آفرین – کارشناس ارشد، سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

چکیده:

در این بررسی، میزان غلظت فلزات سرب، روی و کروم در رسوبات اسکلههای شهیدبهشتی و شهیدکلانتری چابهار تعیین و برای اولین بارگزارش شد. نمونههای اخذ شده، مورد آزمایش دانهبندی، و تعیین غلظت فلزات سنگین (سرب، روی و کروم) قرار گرفت. غلظتهایبدستآمده با عیارهای استاندارد زیستمحیطی و غلظت این عناصر در آب دریا مقایسه شد. محدوده غلظت فلزات سنگین اندازهگیری شده برحسبppm) شامل۴۰/۲۷-۱۱/۴۳برای سرب ۱۰۷-۲۷ برای روی ۳۰۶-۱۰۲ برای کروم است. ضریب غنیشدگی نشاندهنده ترتیب میزان آلودگی عناصر مورد مطالعه در اسکله شهیدبهشتی و شهیدکلانتری به صورت روی < سرب< کروم است. دلیل این آلودگی ها احتمالاً فعالیتهای تعمیر و نگهداری لنجها و قایقها، بعلاوه ورود فاضلابهای انسانی به درون محیط نیمهبسته این اسکلهها میباشد.نقشههای ژئوشیمیایی تهیه شده توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی نشاندهنده آلودگی رسوبات به فلزات سنگین در اسکلههای مورد مطالعه است.