سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شراره پیامی آزاد – عضو هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما بابل کارشناسی ارشد مدیریت آموز
رحمت علیزاده – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
حسین روئین – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
زهرا رفیعی جاوید – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی میزان و مقایسه کاربرد اصول روابط انسانی توسط مدیران و معاونان مدارس سما استان مازندران می پردازد بهدلیل محدود بودن جامعه آماری کلیه مدیران و معاونان مدارس سما استان مازندران که ۳۸ نفر می باشد همگی انتخاب شده و پرسشنامه ۲۸ سوالی بین آن ها توزیع و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید که موضوعات مطرح شده در آن شامل آشنایی با اصول روابط انسانی ، انگیزش، روحیه، وظایف مدیریتی و مشارکت می باشد براساس نتایج بدست آمده بین نظرات مدیران و معاونان مدارس سما استان مازندران در مورد آشنایی با اصول روابط انسانی میزان انگیزش تاثیر روحیه وظایف مدیریتی و مشارکت اختلاف فاحشی وجود ندارد.