سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه مشایخی – کارشناس ارشد زراعت،
الهیار فلاح – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور (مازندران)

چکیده:

به منظور بررسی میزان و تقسیط کود نیتروژن بر روی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه برنج (طارم محلی ) آزمایش ی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور(مازندارن) در سال ۱۳۸۷ انجام شد . تیمارها شامل سه سطح کود نیتروژن ۲۳ ، ۴۶ و ۶۹ کیلوگرم در هکتار و سه سطح تقسیط کود نیتروژن اجرا گردید. نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش میزان نیتروژن از ۴۶ به ۶۹ کیلوگرم در هکتار میزان شکم سفیدی نیز به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. دمای ژلاتینی شدن تحت تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تقسیط تغییر چندان و معنی داری نیافت. بیشترین درصد پروتئین با مصرف ۶۹ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد و با انجام دو مرحله تقسیط، درصد پروتئین نسبت به سایر تیمارها افزایش نشان داد