سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید بکایی – بخش اپیدمیولوژی و بیماریهای مشترک گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانش
محمدمهدی یوسف زاده فنایی – دانش اموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
طناز موسوی – بخش بهداشت و صنایع مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
لاله شریفی – مرکز تحقیقات ایمونولوژی اسم و الرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در گذشته خطرات مصرف غذا به عنوان بخشی از خطرات زندگی مطرح بوده است لیکن امروزه با افزایش سطح بهداشت و امید به زندگی مرگ و میر و بیماریهای ناشی از مصرف غذا امری غیرقابل پذیرش است مطالعاتی که تاکنون به بررسی میزان وقوع مسمومیتهای غذایی در کشور پرداخته اند تنها با در نظر گرفتن یک عامل باکتریایی صورت گرفته اند لیکن مطالعه حاضر به بررسی وقوع مسمویمت ها با درنظر گرفتن چندین عامل باکتریایی پرداخته است هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان وقوع مسمومیت های غذایی با منشا باکتریهای الوده کننده مواد غذایی براساس روشهای اپیدمیولوژیک در یکی از بیمارستانهای مشهد و تخمین خسارات اقتصادی ناشی از آن در ماههای گرم سال اول خرداد لغایت اخر مرداد ماه ۸۹ بوده است.