سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

موسی ترابی وسطی کلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
الهه زحمتکشان جبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه به اعتقاد همه صاحب نظران و متخصصان، آ»وزش و فراگیری علوم و کسب مهارتهای لازم در زمینه های تخصصی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در امر توسعه کلا برخوردار است. این اهمیت به ویژه در شکل خاص آن در زمینه کارافرینی از این مساله نشات می گیرد که افراد به مدد آموزش کارآفرینی خواهند توانست توانایی های نامحدود خود را در میدان عمل به منصه ظهور برسانند و رد توسعه کارآفرینی نقش بسزایی داشته باشند. در این مقاله سعی شده است با بررسی ۵۰ پژوهش و مقاله مختلف در زمینه هی آموزش و توسعه کارآفرینی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، شاخص های تاثیر گذاری که میزان وابستگی دو مقوله ی «آموزش و توسعه» در کارآفرینی را نشان می دهد استخراج گردد و با بررسی و کمی نمودن این شاخص ها، میزان وابستگی این دو مقوله با استفاده از نرم افزار SPSS مشخص و تحلیل شود.