سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی اسدی لور – هیئت علمی گروه آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
حسین علی بیگی – کارشناس ارشد معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

چکیده:

جهت شناسایی هرچه بهتر خصوصیات فیزیکی رودخانه و بررسی وضعیت جریان آب، بررسی قابلیت نفوذ پذیری بستر آن ضروری است. همچنین به دلیل فاصله زیاد بین سدهای مخزنی احداث شده و محل برداشت آب از رودخانه (بندهای انحرافی) شناخت میزان نفوذ از بستر ر ودخانه جهت تعیین میزان تخصیص آب امری انکار ناپذیر است. در تحقیق حاضر میزان نفود از بستر رودخانه شور جیرفت در استان کرمان به سفره آب زیرزمینی دشت جیرفت بررسی شده است. مدل نفوذ پذیری تهیه شده برای رودخانه، با استفاده از بررسی های میدانی و برداشت همزمان آبدهی در مقاطع مختلف واسنجی شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده این نکته است که دبی های کمتر از ۳/۷ متر مکعب بر ثانیه قبل از تلاقی رودخانه های شور جیرفت و هلیل رود از بستر آن نفوذ خواهد نمود و بستر رودخانه محل مناسبی برای انتقال آب به اراضی پایین دست نمی باشد.