سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه دبیری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ابراهیم اصغری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
مهدیه برزگر – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی

چکیده:

مطالعه خصوصیات و میزان نفوذ پذیری خاک هادررسوبات شهر تبریز ازجمله در امتداد مسیر خط مترو به علت بالا بودن نسبی سطح آب زیرزمینی و قرارگیری آن در رسوباتی با هیدرواستراتوگرافی پیچیده و احداث تقریبی کل مسیرها در زیرزمین بصورت تونل از اهمیت بالایی برخوردار است دراین مطالعه خط ۲ مترو تبریز که بطول حدود ۲۲ کیلومتر بوده مدنظر قرار گرفته است براساس حفاری های صورت گرفته حدود ۱۴ کیلومتر ابتدایی این خط در داخل رسوبات ابرفتی قرار میگیرد هدف از تحقیق حاضر برآوردمیزان نفوذ پذیری این رسوبات و پهنه بندی رسوبات در امتدادمسیر خط ۲ و بررسی تاثیر مقادیر نفوذ پذیری برروی ساخت تونلهای مترو می باشد. بدین منظور ۴۴ حلقه گمانه همراه با آزمایشات نفوذپذیری صحرایی آزمایشگاهی و آزمایش پمپاژ به منظور بررسی نفوذ پذیری مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین در نقشه پهنه بندی ارایه شده در امتداد مسیر تونل نشان میدهد که مقادیر نفوذپذیری رسوبات از ۱۰-۷ تا ۱۰-۴ سانتی متر برثانیه تغییر می کند و مناطق کمی دارای نفوذپذیری زیادمی باشند.