سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شکرچی زاده – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه تهران و سرپرست انستیتو مصالح ساختمان
علی فاخر – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه تهران
محمدحسین افتخار – کارشناس ارشد انستیتو مصالح ساختمانی و دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی،
کیوان زارع رامی – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی و دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده فن

چکیده:

بتن غلتکی را بتنی خشک با اسلامپ صفر تعریف میکنند. در سالهای اخیر استفاده از بتن غلتکی در ساخت سدها و روسازی راهها با استقبال فراوانی همراه بوده است. این امر را میتوان به دلیل توجیهات فنی و اقتصادی این روش نوین ساخت دانست. از طرفی، نگرانی تراوش سیال در سدهای بتن غلتکی همواره مدنظر طراحان بوده است. بنابراین اندازهگیری نفوذپذیری بتن در سدها، به منظور تعیین میزان تراوش سیال و همچنین معیاری برای ارزیابی پایایی بتن ضروری است. هدف اصلی مقاله، بررسی تأثیر طرح اختلاط و سن بتن غلتکی بر میزان نفوذپدیری بتن غلتکی و مقایسهی آن با دیگر خصوصیات بتن نظیر چگالی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی وضریب ارتجاعی میباشد. تحلیل رابطهی ضریب نفوذپذیری در برابر گاز اکسیژن و مقاومت فشاری بتن غلتکی بیانگر این است که حساسیت ضریب نفوذپذیری به تخلخل و چگالی بتن، بسیار بیشتر و قابل ملاحظهتر از دیگر مشخصات مکانیکی همچون مقاومت فشاری میباشد