سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوشین دادار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
علیرضا احمدی – استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات ماهان کرمان
رضا رهگذر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ترک خوردن کاور بتن منجر به خوردگی فولاد می شود که این مساله یکی از پارامترهای فیزیکی واضح درکاهش عمرسرویس دهی سازه های بتن آرمه خورده شده می باشد لذا عرض ترک خوردگی عموما توسط مهندسین و محققین عمرانی برای پیش بینی سطح خوردگی فولاد و همچنین تعیین باقیمانده ظرفیت باربری این سازه ها مورد استفاده قرارمیگیرد این مقاله با مقایسه و استنباط ازپژوهشهای انجام شده که درشرایط خوردگی طبیعی و مصنوعی توسط حوضچه الکتریکی نمونه های مختلف را با طرح اختلاط های گوناگون مورد ازمایش قراردارند به بیان عوامل موثر برایجادترک و پیشرفت عرض ترک و همچنین بررسی رفتارترکهای طولی و عرضی درافزایش خوردگی فولادی پرداخته است.