سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بهنود – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابریدانشگاه علم و ص
محمود عامری – دانشیار گروه راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن سعیدی – دانشیار گروه آب دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ساخت و نگهداری راه ها باعث تولید مقدار زیادی از سنگدان های وارد شده که از سطح روسازی تراشیده می شوند و به خرده آسفالت معروفند قسمت عمده این مصالح مجدد در لایه های اساس زیراساس رویه راه ها و یا به عنوان مصالح خاکریزی مورد استفاده قرار می گیرند دراین صورت ممکن است آلودگی هایی از طریق نشت از این مصالح وارد محیط زیست گردند. دراین پژوهش مقادیر غلظت فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند گانه قابل نشت از مصالح خرده آسفالتی برداشت شده از سه استان تهران اردبیل و فارس از طریق تست TCLP بررسی شد نتایج نشان دادند که خرده آسفالت بدست آمده از استان تهران دارای مقادیر آلودگی بالاتر از حد مجاز استاندارد بوده و مقادیر نشت آلودگی ها از مصالح بدست آمده از استانهای اردبیل و فارس در حد مجاز استاندارد می باشد.