سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علی شاهرخ نیا – استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع

چکیده:

در بسیاری از دشتهای کشور ، فاصله بین منبع آب تا مزرعه زیاد بوده که این موضوع باعث افزایش اتلاف آب در کانالهای آبیاری می گردد در این تحقیق میزان نشت آب در کانالهای آبیاری سنتی و پوشش شده در روستای حسن آباد شهرستان داراب ، در استان فارس و در سه تکرار اندازه گیری گردید. برای این کار از روش حوضچه ای که یکی از دقیقترین روشهای اندازه گیری نشت آب در کانالها می باشد استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که پوشش نمودن کانال های آبیاری سنتی حدود ۹۰ درصد در کاهش نشت آب تاثیر داشته است. در کانال سنتی حدود ۵ درصد از دبی کانال در هر کیلومتر از طول کانال ، در اثر نشت به هدر می رود که با پوشش نمودن این کانال ها تلفات نشت به کمتر از ۱% رسیده است.