سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مهدی صادقیان – مربی گروه مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی
فروغ مرتضائی نژاد – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی
حسین امینی – کارشناس ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی
مریم بهداد – کارشناس گروه باغبانی دانشکده کشاورزی

چکیده:

آلودگی هوا بررشد و کیفیت درختان و درختچه ها در فضای سبز شهری تاثیر بسزایی دارد صدمات مزمن که در اثر جذب مداوم الاینده ها ایجاد می شود بصورت نشانه های کلروز در سطح برگ ظاهر می گردد امروزه با ایجاد فضای سبز مناسب درمناطق شهری و صنعتی باعث کاهش اثرات زیان آور آلودگی های محیطی می گردند یکی از عناصر مهم در ایجاد فضای سبز درختان و درختچه های مقاوم می باشد که علاوه بر پدیده تصفیه هوا باعث جلوگیری از پراکندگی صداهای ناهنجار و زیبایی هرچه بیشتر مناطق شهری و صنعتی می شود شناسایی گونه های گیاهی مقاوم به آلاینده های هوا می تواند تاثیر بسزایی در بالا بردن کیفیت هوای شهرها داشته باشد در مکانهایی که میزان گازهای ازن، دی اکسید کربن و ذرات معلق در هوا در حد بسیار بالایی بود مقاومت گونه های درختی موردمطالعه و بررسی قرارگرفت. بالاتربودن میزان آنتی اکسیدانها نشانه مقاومت بیشتر گونه های درختی می باشد. دراین روش از برگ درختان و درختچه هایی شامل عرعر آیلان سرونقره ای ، زبان گنجشک، برگ نو وتوت عصاره گیری شد و میزان شاخص مقاوتم به الاینده های هوا APTI 6 از طریق اندازه گیری میزان اسکوربیک اسید میزان کلروفیل کل اسیدیته عصاره برگ و درصد نسبی آب محاسبه گردید.