سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیمین قهرمانی فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ، دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های مح
ابراهیم فتائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ، استادیار گروه مهندسی محیط زیست ،ارد
فاطمه ناصحی –

چکیده:

چالش های بخش کشاورزی با گذشت زمان پیچیده تر از گذشته می شوند، ولی در کنار آن پیشرفت علوم و فناوری،راهکارهای موثرتری را برای مقابله با آن ارائه می نماید. بسیاری از تحقیقات نشان دادهاند که سیستم کشاورزی متداول یا مرسوم با کاربرد بی رویه نهاده های شیمیایی ، محیط زیست را ویران کرده و دچار تحلیل میکنند. محصولات کشاورزی که در روستای گرجان استان اردبیل کاشت میشود عبارت اند از: نخود ، عدس ، گندم ، جو ، یونجه و سیبزمینی. آفتکشها و کودهای متعددی برای این محصولات مورد استفاده قرار میگیرد از جمله : سموم مالاتیون، پاراکوات ، پوما سوپر و کودهای شیمیایی فسفره و ازته که جهاد کشاورزی مقدار و نوع مجاز آنها را برای روستای گرجان اعلامکرده است. در این تحقیق مقدار کودها و سموم مورد استفاده در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت تا مقدار استفادهآنها با مقادیر مجاز اعلام شده از طرف جهاد کشاورزی استان اردبیل مشخص گردیده و راهکارها و پیشنهادهای لازم در مورد استفاده صحیح و مجاز آن در روستای گرجان ارائه شود. برای انجام این کار از روش پرسشنامه خود تنظیمیاستفاده گردید و اطلاعات مورد نیاز از طریق روستائیان منطقه تکمیل گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که کشاورزان منطقه از برخی سموم و کود بیشتر از حد مقدار توصیه شده استفاده میکنند و از تعدادی از آنها در حد استاندارد و در مورد تعداد ی از سموم و کودها به دلایل هزینه زیاد و … کمتر از حد توصیه شده استفاده میکنند