سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی خرم – گروه تخصصی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محسن کیانی – گروه تخصصی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سجاد آستانی – مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

متاسفانه در سالهای اخیر تولید کنندگان محصولات کشاورزی در کشور به جای بهره گیری از دانش روز کشاورزی برای تولید بیشتر مصرف کودهای شیمیایی را درواحد سطح افزایش داده اند این تحقیق در سال ۱۳۸۹ در شهرستان تویسرکان واقع در استان همدان صورت گرفته و هدف آن تعیین میزان مصرف کودهای شیمیایی در مزارع کشاورزی شهرستان یاد شده می باشد به منظور براورد کود شیمیایی مصرفی در مزارع کشاورزی این شهرستان از هر دهستان دو روستا بصورت تصادفی انتخاب شد و درهریک از روستاهای انتخاب شده با ۵ نفر از زارعین روستایی مصاحبه شد بنابراین در تحقیق فوق ۱۴ روستا از روستاهای شهرستان تویسرکان مورد مطالعه قرارگرفت و جمعا با ۷۰ نفر از زارعین شهرستان مصاحبه شد همچنین زارعین به صورت تصادفی در هر روستا انتخاب شدند.