سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر محمدنبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند

چکیده:

فاضلاب خروجی از صنایع لبنی حاوی مواد قندی، پروتئین و چربی آلی بالا است. چنین فاضلاب هایی می توانند باعث مشکلات جدی بعلت بار آلی ورودی بالا به محیط پذیرنده شوند. لذا جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست، می بایست گامی در راستای تصفیه پساب های تولیدی برداشته شود. از طرفی افزایش هزینه های آب و فاضلاب، مدیریت مؤثر فرآیند های کارخانه های لبنی و محصولات آن را می طلبد. در این مقاله ضمن بررسی وضعیت کلی مصرف آب، تولید و تصفیه فاضلاب کارخانه لبنیات، شاخص های کیفی تصفیه فاضلاب شاملPH ، TDS، TSS، BOD5، COD، کل باکتریهای کلیفرم، باکتریهای کلیفرم مدفوعی، E.coli و سالمونلا تعیین گردید. میانگین مقادیر پارامترهای مذکور به ترتیب در پساب خروجی کارخانه ۴۷/۴، mg/l 2428، mg/l 612، mg/l 2872، mg/l 5056، MPN/100ml 2400، MPN/100ml 1100، ۷ و صفر بود