سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهلا لجم اورک رمه چری – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد
سیف اله فلاح – استادیار گروه زراعت دانشگاه شهرکرد

چکیده:

مواد آلی، ترکیبات کربنی میباشند که بوسیله گیاهان، ریزجانداران و جانوران در خاک تولید میشوند. وجود ماده آلی افزون برآنکه نشاندهنده سلامت و کیفیت خاک است، شاخص مناسبی برای باروری آن به شمار میآید که حاصل برهمکنش فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک است. از این رو خاکی که دارای وضعیت مناسبی از لحاظ این ویژگی باشد را می – توان خاکی دانست که قابلیت تولید محصول مناسب و بقا در طی طولانی مدت باشد. به همین دلیل پژوهشی در همین راستا در میان مقالههای منتشره در داخل کشور صورت گرفت. از مقالات موجود در پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهیSID) با کلید واژهای مختلف از قبیل ماده آلی و کربن آلی و … تعدادی مقاله دریافت شد ار لحظ صفات مورد نظر بررسی گردید . در این میان شمال کشور دارای بیشترین میزان ماده آلی، آذربایجان شرقی دارای بیشتر مقدار عددی برای فسفر، استان همدان دارای بالاترین میزان پتاسیم میباشند. همچنین خراسان رضوی بیشترین مقدار اسیدیته و استان قم دارای بالاترینEc بودهاند.