سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی جلیل زاده – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ار
عبدالرحیم پرورش – دکترای بهداشت محیط ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سید داوود اشرفی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ته
قربان عسگری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خر

چکیده:

امروزه آلودگی رو به افزایش فاضلابهای شهری و صنعتی با یونهای فلزی سمی ، یک مسئله نگران کننده زیست محیطی می باشد . در شهر اصفهان صنایع کوچک و بزرگ بسیاری وجود دارند که فاضلاب خود راوارد شبکه جمع آوری فاضلاب می کنند . این موضوع باعث بالا رفتن مقادیر این فلزات در فاضلاب شهری و نهایتا پساب خروجی از تصفیه خانه می شود . با توجه به اینکه این مواد خاصیت تجمع پذیری دارند ، لذا تعیین مقادیر این مواد در پساب خروجی تصفیه خانه ضروری به نظر می رسد. در تحقیق حاضر ۲۵ نمونه در طی سه ماه آذر ، دی و بهمن سال ۱۳۸۱ از پساب خروجی و ۹ نمونه نیز از فاضلاب ورودی به تصفیه خانه جنوب اصفهان برداشت شد. پس از انجام عمل هضم بوسیله اسید نیتریسک غلیظ ، مقدار فلزات مس ، نیکل ، سرب و کروم توسط دستگاه جذب اتمی المر – پرکین مدل ۲۳۸۰ قرائت گردید. داده های بدست آمده نشانگر این است که بیشترین مقدار سرب ، نیکل ، مس و کروم به ترتیب برابر ۶۰۹ ، ۰-۶۱۰ ، ۰-۴۸۴ ، ۰ و ۹۹۰ ، ۰ میلی گرم در لیتر و میانگین سه ماهه این فلزات به ترتیب ۳۴۵ ، ۰-۲۴۲ ، ۰-۳۳۱ ، ۰ و ۴۷۵ ، ۰ میلی گرم در لیتر می باشد . راندمان کلی تصفیه خانه در حذف فلزات سنگین از فاضلاب طی ماههای آذر ، دی و بهمن در حدود ۵۸% بوده است . مقایسه داده های بدست آمده با استانداردهای سازمان محیط زیست ایران و استاندارد BPT سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) نشان دادکه ۹مورد از موارد نمونه بردای در سنجش کروم بالاتر از حد استاندارد ایران بودند. بقیه موارد در حد مطلوب از نظر استاندارد ایارن EPA می باشند. با توجه به وفور تعداد کارگاهها و صنایع در سطح شهر که باعث ورود فلزات سنگین شهری می گردند، انتظار می رود که مقدار فلزات سنگین بالاتر از حد استاندارد باشد ، در حالیکه دادههای بدست آمده نشان داد که این مقدار پایین تر از حد استاندارد می باشند . این عامل می تواند بدلیل دفع غیر مجاز فاضلاب کارخانه و یا تعطیلی فصلی کارگاههای موجود در سطح شهر باشد . بطور کلی می توان از این فاضلاب برای آبیاری محصولاتب که به مقادیر نسبتا بالای مس حساس نمیباشند ، استفاده نمود.