سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی معموری – مدرس مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

دراین تحقیق میزان فلزات سنگین درکودهای کمپوست و کود گرانوله درمقایسه با نمونه خارجی مورد ارزیابی قرارگرفتند برای این منظور پس از محلول سازی و آماده سازی نمونه های فوق عناصرسمی و مفید توسط دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS اندازه گیری شدند. نتیجه تحقیق فوق نشان داد که کودهای فوق از نظر فلزات سمی مثل جیوه آرسنیک و سرب از مقدار کمتری درمقایسه با نمونه خارجی و استاندارد برخوردار می باشد درمقابل فلزات مورد نیاز گیاه مثل آهن، مس و … را بیشتر دارا می باشد دراین تحقیق روش کار و نتیجه دقیق آزمایشات انجام گرفته آورده شدها ست