سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمزه علیزاده علی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری
منوچهر وزیری – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

میزان غلظت آلاینده های هوا درون تونل های ماشین رو به دلیل محدودیت دسترسی به فضای باز و تهویه نامناسب می تواند تاسطوح خطرناکی برای سلامت انسان افزایش یابد دراین پژوهش که درتونل توحید طولانی ترینتونل ترافیکی شهر تهران صورت گرفته است مشخصات ترافکی عبوری و میزان غلظت مونواکسید کربن CO و نحوه انتشار آن درون تونل مورد بررسی قرارگرفته است اطلاعات برداشت شده شامل غلظت CO دمای هوا و سرعت باد درداخل تونل می باشد که طی چهارروز و هرروز درسه نوبت صبح عصر ظهر وبه مدت یک ساعت در ۱۰ نقطه داخل تونل و ۲ نقطه خارج آن جمع آوری شده است سطوح غلظت بدست آمده نشان میدهد که میزان غلظت CO درون تونل رابطه مستقیمی با میزان ترافیک عبوری دارد حداکثر غلظت صبح ها و عصرها درزمان های اوج ترافیک مشاهده شده است این درحالی است که با کاهش ترافیک هنگام ظهر میزان غلظت CO نیز بطور محسوسی کاهش می یابد.